האם יתכן שקלרנס תומס יצביע עם הדמוקרטים? \ מרק לוי

 

ביום שני האחרון, התחיל בית המשפט העליון לדון בעתירה הרפובליקנית שמבקשת להפוך את פסק הדין של בית המשפט ההעליון במדינת  דרום קרוליינה, שקבע שקביעת  מחוזות הבירה במדינה, מבטיחה למעשה ניצחון רפובליקני בבחירות, ומונעת מבוחרים שחורים להצביע או להגיע לקלפיות ביום הבחירות.

כידוע לשופטים בעלי האוריינטציה הימנית – שמרנית – רפובליקנית, יש כיום רוב בבית המשפט העליון, ובכוחם להטות כל החלטה משפטית שהתקבלה בבתי משפט מקומיים, מחוזיים, או בתי דין לערעורים, לכיוון המועדף עליהם.

בדיון שהתפתח ביום שני, התחלקו דעות השופטים כצפוי, בהתאם לשייכותם האידיאולוגית. השופטים הליברליים תמכו בפסיקה של בית הדין לערועורים של מדינת דרום וירג’יניה, שקבע שיש להחזיר את מחוזות הבחירה לקדמותם, כפי שהיו לפני השינויים שנעשו על ידי המושל הרפובליקני, ושהכריז שהנסיונות להקשות על הבוחרים השחורים לממש את זכותם להצביע, נוגדים את החוקה. השופטים השמרניים, בהנהגתו הנמרצת של השופט הטרי קוונו, הביעו דעה נחרצת בזכות הממשל לקבוע מחוזות בחירה על פי טעמו, לחוקק חוקים ולתקן תקנות בנוגע להליך הבחירות. לרגע נדמה היה שהמשחק אבוד, ושבית המשפט העליון, יהפוך את קביעת בתי המשפט שחרצו את דינם בנושא לפני שהוא הגיע לעליון. אבל כאן צפתה לצד השמרני הפתעה, שופט אחד, ודווקא שופט שידוע בנטיות השמרניות שלו, ושמעולם לא גילה שום נכונות אפילו לשקול שיתןף פעולה עם השופטים הליברליים, מעכב בשעה זאת את החלטתו. השופט הזה הינו לא אחר מקלרנס תומס, השופט השחור היחיד בין שופטי העליון, שביטא לא פעם בעבר את התנגדותו לדיכוי זכות הבחירה של השחורים

הדמוקרטים יצליחו קרוב לוודאי להשיג רוב מוחלט בשני בתי הקונגרס של וירג’יניה, אלא אם כן קלרנס יהפוך את עורו ויחליט להצביע עם חבריו

כאמור, השופט החדש, ברט קוונו, נשא ברמה את זכותו של ממשל לבצע מהלכים שלדעתו משקפים את דעת הבוחרים במדינה: “כולם מסכימים”, אמר קוונו, “שהמדינה זקוקה ל 12 מחוזות בחירה שיש בהן אוכלוסיה מעורבת. ואם המדינה החליטה שרוב של 55% של מיעוטים ושחורים במחוז מסויים, עלול לגרום לתוצאה שאיננה משקפת את דעת רוב ציבור הבוחרים במדינה, זכותה של המדינה לשנות את גבולות איזורי הבחירה באופן שישקף בצורה יותר מדוייקת את היחסים בין האוכלוסייה הלבנה לבין יתר האוכלוסייה”. לדעתו אין כל הצדקה לתלונות האוכלוסייה השחורה, ואין כל הוכחה

 

 

ששרטוט גבולות איזורי הבחירה העכשויים, מסלף את תוצאות הבחירות

כהרגלו, תומס לא דבר בעת הדיון. גם עמיתו השמרני ניל גורצ’ס הסתפק בשאלת הבהרה אחת בלבד. אבל בעת הוויכוח שהתפתח בין השופטים בעת דיון קודם באותו נושא, נקט תומס בעמדה נוקשה שלפיה כל שיקול גזעי בכל הנוגע לשרטוט מחודש של גבולות אזורי הצבעה, צריך להיות מורד מעל הפרק באופן מוחלט: “כדי ליישר קו עם חוק זכות הבחירה, חייבת המדינה לעשות מאמץ מיוחד ומדויק לסווג את אזרחיה על בסיס הגזע שלהם”, כתב תומס, “אבל כתוצאה יש אפשרות שיווצר ניגוד בסיסי עם החוקה, שאינה מכירה ואינה סובלת מעמדות בקרב האזרחים”.  במילים אחרות ופחות “משפטיות”, תומס טוען שוירג’יניה לא יכולה לבסס את מחוזות הבחירה שלה על עיקרון רוב של 55% תושבים בעלי צבע עור מסויים במחוז בחירה, ללא קשר לנסיבות, לכן הוא יצביע בסופו של דבר על אישור החלטת בתי המשפט של וירג’יניה

הצבעת נגד של תומס, ואולי גם גורצ’ס שתגרום לתבוסה רפובליקנית בעליון כנגד כל הציפיות, תחולל רעידת אדמה בקרב המפלגה הרפובליקנית ואצל הנשיא, שהיו בטוחים שעל ידי הצלחתם במינוי שני שופטים עליונים משלהם, הם מבטיחים את שלטונו של סדר היום הרפובליקני בחיי האומה האמריקאית

 זה ברור שפסיקת העליון השוללת את רעיון הרה – ארגון של אזורי הבחירה באופן שמאפשר לרפובליקנים לזכות בבחירות במדינות שלמעשה אין להם רוב בהן, יחליש את הנוכחות הרפובליקנית בבתי המחוקקים ובמשרות המושל בכמה וכמה מדינות שבהן הרפובליקנים הנהיגו את רה הארגון של איזורי הבחירה, ויאפשר לדמוקרטים לבטא את כוחם האלקטורלי האמתי. זאת היא אולי דוגמא מובהקת לאיך בית המשפט העליון מסוגל להשפיע על דמותה של החברה האמריקאית, ואיך ההיבט הגזעי, משפיע על בית המשפט העליון, שכן אילו לא היה יושב שם שופט עליון שחור, יש להניח שההצבעה הייתה נראית אחרת לגמרי, וכך גם אמריקה כולה       

 

 

Leave a Comment