טיוטת חוק ההסדרים נחשפת: כיצד יטפל האוצר בחרדים, בפריפריה ובריכוזיות המשק

טיוטת חוק ההסדרים נחשפת: כיצד יטפל האוצר בחרדים, בפריפריה ובריכוזיות המשק

מטיוטת חוק ההסדרים שהגיעה ל–TheMarker עולה כי הממשלה מתכננת לקדם באמצעותו שורה של רפורמות ■ חלקן מסמנות שינוי בסדר העדיפויות – אך רבות מהן נבלמו בממשלות קודמות בשל התנגדות של קבוצות לחץ

האוצר מתכוון לקצץ 50% מתקציב הישיבות שאינן מגישות תלמידים לבגרות/ ליאור דטל והילה וייסברג

משרד האוצר מתכנן להפחית במחצית את התקציב שניתן לישיבות חרדיות שאינן מגישות את תלמידיהן לבגרות, ולהגדיל את התקציב למוסדות חינוך חרדיים שיגדילו את היקף לימודי הליב”ה – כך עולה מטיוטת הצעת חוק ההסדרים של משרד האוצר.
בנוסף, משרד האוצר מתכנן לחייב את כל התלמידים החרדיים להיבחן במבחנים הבינלאומיים ובמבחני המיצ”ב הפנימיים בבתי הספר – כתנאי להכרה במוסד ותקצובו, ולהגדיל באופן משמעותי את מערך הפיקוח על המוסדות החרדיים.

Slider

ישיבה בבני ברקצילום: ניר כפרי

נציגי האוצר עדיין לא קיימו דיון בנושא עם שר החינוך הנכנס, הרב שי פירון, התומך בחיוב לימודי ליב”ה בבתי הספר החרדיים – ולא ברור אם יעדיף לפעול על פי מתווה האוצר או על פי תוכנית אחרת.

חוק מוסדות תרבותיים יחודיים, שהתקבל בכנסת במחטף ובלחץ הסיעות החרדיות ב–2008, מאפשר לתמוך תקציבית בישיבות שבהן לומדים תלמידים בני 14–18 שלא מלמדות את מקצועות הליב”ה ואינן מגישות לבגרות. לימודי הליב”ה – הכוללים גם את מקצועות המדעים והאזרחות – נמצאים בלבו של ויכוח ציבורי בשנים האחרונות. כיום, בתי הספר החרדים מחויבים בתוכנית לימודי ליב”ה בהיקף מצומצם יותר מזה של בתי הספר הממלכתיים, ואילו הישיבות החרדיות הקטנות פטורות מלימודי ליב”ה והגשה לבגרות, ולמרות זאת זוכות לתקצוב ציבורי.

שיעור הזכאות לבגרות בציבור החרדי ושיעור התעסוקה בו נמוכים מבכלל האוכלוסייה. זאת, על אף שבשנים האחרונות חל גידול במספר הסטודנטים החרדים ובשיעור התעסוקה בציבור החרדי.

כמעט מחצית מבתי הספר החרדיים שנבחנו בבחינות המיצ”ב נמצאו ברמה הנמוכה ביותר. האוצר מבקש להפחית את התקציבים לרשתות החינוך של ש”ס ויהדות התורה – מעיין החינוך התורני ורשת החינוך העצמאי, שמקבלות תקציב זהה לזה של שאר בתי הספר, בניגוד לשאר מוסדות החינוך החרדיים, שמקבלים תקציב נמוך יותר. האוצר מציע להפחית את תקציבים לשיעור של 75% מתקציבם של שאר בתי הספר.

חוק ההסדרים מתייחס גם לסעיף שמטרתו היא לחזק את החינוך הציבורי ולהפחית את התקציבים הניתנים לבתי ספר פרטיים, בהם גם בתי ספר חרדיים. זאת, על ידי ביטול תקנת החוק שמחייבת רשויות מקומיות לתקצב בתי ספר פרטיים שבתחומם. לפי האוצר, כך יתומרץ מעבר למוסדות חינוך ציבוריים.

למאמר המלא הקישו

http://www.haaretz.co.il/1.2002424

 

 

 

 

Leave a Comment