לא “אחרים” – אלא “אוכלוסיה יהודית מורחבת”

לראשונה מזה עשורים, הלמ”ס משנה את חלוקת האוכלוסייה בישראל

פרסום ראשוןבעקבות פנייה של השר לענייני מודיעין אלעזר שטרן, החליטה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבחון מחדש את החלוקה הוותיקה של אוכלוסיית ישראל ● מזה עשרות שנים קוטלגו אזרחי המדינה כ”יהודים”, “ערבים” ו”אחרים” ● תחת “אחרים”, הרוב המכריע הם עולים מבריה”מ לשעבר הזכאים לאזרחות תחsת חוק השבות אך אינם יהודים לפי ההלכה ● כעת הוחלט בלמ”ס לבטל את הקטגוריה הפוגענית

https://www.zman.co.il/281597/

אוליבייה פיטוסי,פלאש 90

בניין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים

מאת טל שניידר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבטלת את הקטגוריה הנפרדת של “אחרים” בפרסומים רשמיים על נתונים דמוגרפיים, כך נודע לזמן ישראל.

מעתה, אוכלוסיית ישראל תחולק ל”יהודים ואוכלוסיה יהודית מורחבת” ו”ערבים”. בקטגוריית היהודים המורחבת, ייכללו כל אותם אזרחי ישראל הזכאים לאזרחות לפי חוק השבות אך אינם יהודים לפי ההלכה.

השינוי נעשה בעקבות פנייה של השר לענייני מודיעין אלעזר שטרן לפרופ’ דני פפרמן, המנכ”ל והסטטיסטיקן הראשי של הלמ”ס, בבקשה לשנות את הקטגוריות.

המשמעות של השינוי המילולי תחול בעיקר על אוכלוסיית יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר החיים בישראל והם בעלי זכות שיבה מכוח חוק השבות, אך אינם יהודים על פי ההלכה. הקבוצה הזו, הכוללת גם נוצרים שאינם ערבים, מגיעה עד לשיעור של 4.6% מאוכלוסיית ישראל.

השינוי המילולי יחול בעיקר על אוכלוסיית יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר החיים בישראל והם בעלי זכות שיבה מכוח חוק השבות, אך אינם יהודים על פי ההלכה

בתתי הסיווגים במסגרת שתי הקבוצות, אותם התושבים יכונו “אוכלוסייה יהודית מורחבת” או “יהודים ובני משפחותיהם”. פפרמן יהיה זה שיקבל את ההחלטה הסופית בין שתי ההגדרות לעיל.

עולים מברית המועצות לשעבר, 2010 (צילום: משה שי פלאש 90)

במהלך חודש דצמבר כונסה הועדה המייעצת ללמ”ס והם קיבלו את ההצעה של שטרן, לחדול מהתיוג של חברי קבוצה זו כ”אחרים”. לפני מספר ימים כתב פפרמן לשטרן:

הועדה המליצה להפסיק להשתמש במילה ‘אחרים’ כתיאור לבלתי מסווגים ולנוצרים לא ערבים. עלו שתי אפשרויות למונח שיחליף ‘יהודים ואחרים’: הראשון ‘אוכלוסייה יהודית מורחבת’ והשני ‘יהודים ובני משפחתם’. הסטטיסטיקן הלאומי יבחן את שתי החלופות ויחליט על בחירה של אחת מהן”.

העניין החל להתגלגל במהלך ישיבת קבינט שרים ערב ראש השנה האחרון (ספטמבר 2021). לשרי הקבינט הוצגו נתונים על אוכלוסיית ישראל, המחולקת מזה עשרות שנים ל”יהודים”, “ערבים” ו”אחרים”.

בתוך סעיף “אחרים”, הרוב המכריע הם עולים מברית המועצות לשעבר, שהינם בעלי זכות השיבה מכוח חוק השבות ואינם יהודים על פי ההלכה.

שטרן פנה ללמ”ס ותהה “מדוע זכאי חוק השבות, שאינם מוגדרים יהודים, נכללים בקטגוריה של ‘אחרים’ ולא מקבלים קטגוריה משל עצמם שיכולה להיות ‘יהודים וזכאי חוק השבות'”.

השר לענייני מודיעין אלעזר שטרן (צילום: בועז פרלשטיין)

החלוקה המקורית לפי קבוצות אוכלוסייה בפרסומי הלמ”ס נעשית על פי שיוך לדת ולאום, כפי שנרשם במרשם האוכלוסין, ואינה מתייחסת לזכאות על פי חוק השבות.

בסוף שנת 2020, אוכלוסיית ה”אחרים” מנתה 415,147 תושבים. ל-91.4% מהם לא נרשמה דתם במרשם האוכלוסין (בלתי מסווגים לפי דת) ולשאר (כ-8.6%) נרשמה הדת כנוצרית. לפי סמל האזרחות הרשום במרשם האוכלוסין, רק 60.4% מקרב ה-415,147 הם זכאי חוק השבות ומרביתם הם עולים במסגרת איחוד משפחות.

בסוף שנת 2020, אוכלוסיית ה”אחרים” מנתה 415,147 תושבים. ל-91.4% מהם לא נרשמה דתם במרשם האוכלוסין (בלתי מסווגים לפי דת) ולשאר (כ-8.6%) נרשמה הדת כנוצרית

בתחילה הלמ”ס השיבו לשטרן כי החלוקה שהוא מציע תהיה בעייתית, מכיוון שהשימוש במונח “יהודים וזכאי חוק השבות” יותיר בחוץ בני משפחה של יהודים שאינם זכאי חוק השבות. בלמ”ס הציעו לשטרן להוסיף תתי הגדרות למונח “אחרים”.

שטרן לא אהב את הפתרון המוצע. הוא פנה שוב לפפרמן. “הקבוצה שתיוותר בחוץ”, הוא כתב, “קטנה בהרבה מזו שכבר עכשיו מוחרגת ומשלמת מחיר לשווא”. בעקבות זאת, החליט פפרמן להעביר את הנושא לדיון של הוועדה לנושאים דמוגרפיים, מטעם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה.

בימים האחרונים פפרמן הודיע לשטרן כי התקבלה החלטה על ביטול סיווג “אחרים”. התוצאה היא שבמקום שלוש קטגוריות, תהיה להבא חלוקה לשתי קטגוריות בלבד: “יהודים ואוכלוסייה יהודית מורחבת” (או “יהודים ובני משפחתם”) ו”ערבים”.

https://www.zman.co.il/281597/

Leave a Comment