ערב ראש השנה תשע”ז: כמעט 8.6 מיליון תושבים בישראל מאת זאב קליין הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי עד שנת 2040 יחיו בישראל כ-13.3 מיליון

 

תושבים • 89% מהישראלים מרוצים מחייהם • תוחלת החיים בישראל עלתה

statistics-of-israelis

בישראל חיים כיום 8.6 מיליון איש // צילום: גיל אליהו – ג’יני

ערב ראש השנה תשע”ז – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) כי אוכלוסיית מדינת ישראל מונה 8,585,000 מיליון נפשות. מספר היהודים הגיע ל-6,419,000 נפשות, 74.8% מהאוכלוסייה, ומספר הערבים הגיע ל-1,786,000 נפשות, 20.8% מהאוכלוסייה.

4.4% מהאוכלוסייה הם נוצרים שאינם ערבים, בני דתות אחרות ועולים שעלו לישראל מכוח חוק השבות. כן חיים בישראל 183,000 עובדים זרים ומסתננים. מאז ערב ראש השנה תשע”ו, אוכלוסיית ישראל גדלה ב-172,000 נפשות, גידול של 2% בדומה לשנים קודמות.

במהלך תשע”ו נולדו מספר שיא של 189,000 תינוקות: 15,750 לחודש, 3,635 לשבוע ו-520 ליום. זאת לעומת 178,000 תינוקות שנולדו ב-2015. לראשונה מאז קום המדינה שיעור הפריון ב-2015 של האישה הערבייה השתווה לשיעור הפריון של האישה היהודייה – 3.09 ילדים בממוצע.

לפי הלמ”ס, בשנת 2040, שיעור הפריון הן של האישה הערבייה והן של האישה היהודייה יירד ל-2.5 ילדים בלבד בממוצע. מנגד, שיעור הפריון של האישה החרדית במגזר היהודי יתייצב על 6.2 ילדים בממוצע.

סך הכול, מאז ערב ראש השנה תשע”ו אוכלוסיית ישראל גדלה ב-172,000 נפשות.

תוחלת החיים עולה 

תוחלת החיים של הגברים בישראל עלתה ל-80.1 לעומת 75.5 בשנת 1995 ובהשוואה ל-70.3 בשנת 1970. תוחלת החיים של הנשים בישראל עלתה ל-84.1 לעומת 79.5 בשנת 1995 ובהשוואה ל-73.9 בשנת 1970. תוחלת החיים של הגברים היהודים תעלה ב-4.5 שנים ב-25 השנים הבאות ותגיע ל-86 שנים ב-2040. תוחלת החיים של הנשים היהודיות תעלה בהתאמה ב-4.7 שנים ותגיע לשיא של 89.9 שנים. גם תוחלת של הגברים הערבים תעלה ב-4.4 שנים ל-82.6 שנים לעומת 78.2 שנים כיום. תוחלת החיים של הנשים הערביות תעלה ב-4.8 שנים ל-86.3 שנים לעומת 81.7 שנים כיום.

לפי הנתונים, בשנת 2040 יחיו בישראל כ-13.3 מיליון נפש, לעומת 8.55 מיליון בשנת 2015. כמו כן, יחיו בישראל כ-1.94 מיליון תושבים בגילאי 65 ומעלה, מתוכם כמיליון תושבים בגילאי 75 ומעלה, ו-656 אלף תושבים בגילאי 80 ומעלה. נכון לשנת 2040, רק 58.8% בלבד מתושבי ישראל יהיו יהודים חילונים, ירידה לעומת 68% כיום. מנגד, 19.4% מהם יהיו יהודים חרדים, עלייה לעומת 11.9% בלבד כיום. 21.3% יהיו ערבים, עלייה לעומת 20.8% כיום.

נכון להיום, נמצא כי 89% מהישראלים מרוצים מחייהם ו-84% מרוצים מאזור מגוריהם. עם זאת, 36% מהאזרחים, כ-1.3 מיליון נפש, ובעצם כל אזרח שלישי, מתקשים לכסות את הוצאותיהם החודשיות, ו-24% מהאזרחים, כל אזרח רביעי, חשים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות. 71% מעריכים את תפקוד מערכת הבריאות (רק 21% סבורים שיש לשפרה). מנגד, 48% מהתושבים מעריכים את תפקוד מערכת החינוך ו-36% סבורים שחייבים לשפר אותה.

שיעור גידול האוכלוסייה במהלך שנת 2015 עמד על 2%, בדומה לנתון המקביל בעשור האחרון. בקרב האוכלוסייה היהודית, שיעור הגידול הוא 1.9%, ובקרב הערבים 2.2% – ירידה מהנתון המקביל בשנים 2008-1996, אז הממוצע היה 3.1%. בקרב אזרחי ישראל נחיים בשטחי איו”ש, שיעור הגידול הוא 4.1%. בסך הכול, בשנת 2015 התקיימו כ-2,411,700 משקי בית, ומספר הנפשות הממוצע בהם עמד על 3.32 בכלל האוכלוסייה.

ממוצע הנפשות למשק בית באוכלוסייה היהודית עמד על 3.12, ואילו באוכלוסייה הערבית – 4.58. ממוצע הנפשות הגבוה ביותר למשפחה נמצא בקרב אזרחי ישראל באיו”ש, עם 4.71 נפשות בממוצע. במחוז ירושלים 4.27 נפשות למשק בית ממוצע, ובמחוז הצפון עם 3.97 נפשות למשפחה. ממוצע הנפשות הנמוך ביותר למשפחה נמצא במחוז תל אביב, עם 3.22 נפשות בממוצע. מחוז תל אביב מאופיין גם בשיעור הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים, המהווים 33% מהזוגות באזור, בעוד הממוצע הארצי הוא כ-24%.

האוכלוסייה הישראלית נחשבת צעירה ביחס למדינות ה-OECD. בשנת 2015 עמד שיעור הילדים עד גיל 14 בישראל על 28.3%. עם זאת, שיעור בני 65 ומעלה המשיך לעלות ועמד על 11.1%. מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת, ובשנת 2015 הגיל החציוני היה 29.8, לעומת 27.7 בשנת 2000. בהשוואה בין המינים, הגיל החציוני של גברים בשנת 2015 היה 28.7, ושל נשים 30.9.

בשנת  2015 ממוצע המיטות בבתי חולים לאלף בני אדם הוא 2.3, ממוצע האחיות הוא 4.8 לאלף בני אדם, וממוצע הרופאים הוא 3.4 לכל אלף תושבים – זהה לשיעור השוטרים. שיעור עורכי הדין, מנגד, הוא יותר מכפול, עם 7.1 עורכי דין לאלף בני אדם. בשנה שעברה, 1.3 מיליון ישראלים היו רשומים במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, וכמעט אחד מכל שני מבוגרים מעל גיל 75 נזקק לשירותי רווחה.

 

Leave a Comment