פה ושם בארץ ישראל: מקומות קדושים, תמרורים, זבל, שירותי שבת

א. טיול בארץ הקודש

הקוראים זוכרים, מן הסתם, את הפוסט ‘ארץ הקודש’, שממנו התברר כי חנות ‘איקֶאָה’ הפכה לאתר קדוש במסלולם של הצליינים החדשים.
ובכן, מתברר שלאחרונה נוסף עוד אתר לרשימת קברי הצדיקים: בית החרושת לשוקולד של ‘עלית’.מישהו יודע איזה צדיק קבור שם?
הטיול גם כולל עלייה לקבר ‘חנה ושבעת בניה’! (השמועה אומרת שבקרוב ייחשף גם הקבר של שלגיה ושבעת הגמדים).
מכל מקום, הטיול מיועד לגברים ולנשים, אבל לא תופתעו לשמוע שבאוטובוס יש ‘הפרדה מוחלטת’.

visits-1תודה לנחום גורליק

ואגב טיולים בארץ, יש הפתעות ושעשועים גם לחילוניים.

הרב קרל פרקינס מנידהם (מסצ’וסטס), שם לב למודעה המוזרה הזאת, של חברה בשם Tour & Smile (טייל וחייך), שקושרת בין טבילה בים לבין… השתלות שיניים.
‘יש לך מושג’, שאל קרל, ‘למה חברה שמשווקת השתלות שיניים צריכה לצרף למודעה אישה הצפה במים הכחולים של הים? אולי זו שיטה רפואית חדשה לטיפולי שיניים…’.

visits-2
ב. שוויון מגדרי גם בתמרורים

ברחוב בן-מימון בירושלים יישמו את התיאוריה הפמיניסטית גם על תמרורים, וטוב שכך.

visits-3

 צילום: ברוך גיאן

ג. זבל מדאורייתא

בשכונה החרדית בית ישראל, שבצפון בירושלים, שירטט אזרח מודאג ואחראי שלט גדול, בניסיון שווא להרתיע את המלכלכים בראש חוצות. השלט מכריז: ‘תורתנו הקדושה אומרת: הזורק זבל ברשות הרבים אדם מזיק הוא ועונשו רב (עיין במעשה בבא קמא דף נ עמוד ב)’.

visits-4
צילום: יאיר פז

מה שווה האזהרה הזאת? התמונה מוכיחה שלא הרבה…
ניקיון אולי לא נקבל, אבל פרק בתלמוד נוכל ללמוד. במסכת בבא קמא הובא הסיפור הזה:

תנו רבנן: לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים. מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים וּמְצאוֹ חסיד אחד. אמר לו: ‘ריקה, מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך?’ לגלג עליו. לימים נצרך למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותן אבנים. אמר: ‘יפה אמר לי אותו חסיד “מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות שלך”‘.

ד. בית שימוש שומר שבת
שלט שהודבק בשירותים, בכניסה לעיר הבה”דים שבנגב. כנראה שעל זה נאמר: ‘ותומכיה – מאושר’.

לא הגיע הזמן לחזור לשירותי ‘בול קליעה’? שם אין חשש לשום אב מלאכה והשימוש בשבת מאושר לכולם.

visits-5

צילום: אבי זיו

http://onegshabbat.blogspot.co.il/ הכתבה פורסמה באתר עונג שבת